Click here to return whence you came to this page :)

Loneliness

by Mihai Eminescu

Singurãtate

de Mihai Eminescu
Cu perdelele lăsate
Șed la masa mea de brad,   
Focul pâlpâie în sobă    
Iară eu pe gânduri cad.   

Stoluri, stoluri trec prin minte
Dulci iluzii. Amintiri
Țârâiesc încet ca greieri
Printre negre, vechi zidiri

Sau cad grele, mângâioase  
Și se sfarmă-n suflet trist 
Cum în picuri cade ceara   
La picioarele lui Crist.   

În odaie prin unghere
S-a țesut păienjeniș
Și prin cărțile în vravuri
Umblă șoarecii furiș.

În această dulce pace    
Îmi ridic privirea-n pod   
Și ascult cum învelișul   
De la cărți ei mi le rod.  

Ah! de câte ori voit-am
Ca să spânzur lira-n cui
Și un capăt poeziei
Și pustiului să pui;

Dar atuncea greieri, șoareci, 
Cu usor-măruntul mers,    
Readuc melancolia-mi,    
Iară ea se face vers.    

Câteodata...prea arare...
A târziu când arde lampa.
Inima din loc îmi sare,
Când aud că bate cleampa...

Este Ea. Deșarta casă    
Deodată-mi pare plină,    
În privazul negru-al vieți-mi 
E-o icoană de lumină.    

Și mi-i ciudă cum de vremea
Să mai treacă se îndură,
Când eu stau șoptind cu draga
Mână-n mână, gură-n gură.

       1 mart.1878